خریدلباس کودک

چرابرخی ازکودکان درمهمانی ها شیطنت میکنند؟؟؟؟؟

/post-15

چرا برخی از کودکان در مهمانی‌ها شیطنت می‌کنند؟دلیل اینکه برخی از کودکان در مهمانی‌ها پر جنب‌و‌جوش شده و شیطنت می‌کنند، این است که قبلا بطور کامل از پدر و مادر توجه ندیده و زمانی که چند نفر به آن‌ها توجه می‌کنند،کودک هیجانی شده و این هیجانات را با جنب و جوش و شیطنت خالی می‌کند.این کودکان اگر درخانه توجه کامل نبینند و به توجه جلب کردن از افراد بیرون از خانه عادت کنند، ممکن است در نوجوانی سعی ‌کنند با لباس‌های نا‌متعارف یا مدل موی فشن و... جلب توجه کنند.#تربیت_کودک