تغییر

باید های 1400!

/post-13

هر سال چه قبل از آغاز سال نو و چه در آغاز سال نو همهی ما علاوه بر حسی که از درون داریم , یک سری برنامه ها , عهد ها , انگیزه ها داریم که در صدد اون ها هستیم. تغییر همیشه بد نیست; در هر حال تغییر به سوی پیشرفت و خوبی قطعا خیلی به ما کمک می کنه. پس بیایم با هم به سمت ترقی خودمون قدم برداریم.